Rozwój biznesu: Informacje dotyczące dziedziny zawodowej (2024)

Definicja rozwoju biznesu

Termin rozwój biznesu odnosi się do strategicznego i operacyjnego rozwoju firmy poprzez obszary biznesowe, które nie zostały jeszcze rozwinięte lub nowe produkty. Odpowiedzialny Business Development Manager, w skrócie BDM, odpowiada za ten ciągły rozwój i wdrażanie nowych pomysłów biznesowych. TwójPraca jako Business Development Managerjest więc ciągłe zajmowanie się tym, jak można dalej rozwijać firmę, aby przyszli klienci byli zadowoleni z produktów, a obroty firmy wzrastały.

Pracodawcy w zakresie rozwoju biznesu

obszary rozwoju biznesu

Zasadniczo w rozwoju biznesu można pracować w niemal każdej branży i dowolnej gałęzi gospodarki. Sektory nastawione na innowacje i technologię są szczególnie odpowiednie. Dlatego inżynierowie są szczególnie poszukiwani jako menedżerowie rozwoju biznesu. Ważnymi i szczególnie dobrze opłacanymi sektorami dla BDM są nauki przyrodnicze i technologia:

 • TO
 • Chemia
 • przemysł farmaceutyczny
 • telekomunikacja
 • biotechnologia
 • Inżynieria mechaniczna

Niezależnie od branży, jako Business Development Manager możesz wówczas skupić się na określonych obszarach i zająć się nimi intensywniej w swojej pracy. Do najbardziej znanych obszarów zainteresowania należą na przykład:

 • dystrybucja
 • Marketing
 • zarządzanie produktem
 • badania rynku
 • Reklama
 • Kontrolowanie
 • finanse

W rozwoju biznesu często zdarza się, że znajdziesz kilka nakładających się obszarów swojej pracy. Jeśli szczególnie interesuje Cię dziedzina działalności, możesz skoncentrować się na niej w trakcie swojej kariery zawodowej i zostać specjalistą w tej dziedzinie.

Gdzie chcesz pracować?

Marketing (1509) Marketing internetowy (1127) Zarządzanie produktem (628) Komunikacja (351) Zarządzanie wydarzeniami (127) PR (126) Reklama (42) Tłumaczenie (24)

Studium Rozwoju Biznesu

Przebieg zawodowy managera ds. rozwoju biznesu zależy od branży, w której pracuje. Na przykład, jeśli chciałbyś później pracować jako menedżer ds. rozwoju biznesu w IT lub wInżynieriapracy, specjalne kursy są oczywiście najlepszym możliwym sposobem na rozpoczęcie pracy.

Nie ma specjalistycznego kursu rozwoju biznesu, ale na niektórych magisterskich kursach ekonomicznych można skupić się na rozwoju biznesu. Niezależnie od branży, kursy z zakresu ekonomii są szczególnie odpowiednie do pracy w rozwoju biznesu.

Podstawowy tytuł licencjata trwa zwykle od sześciu do ośmiu semestrów. Jeśli dodasz tytuł magistra, będziesz studiować od roku do dwóch lat dłużej. Tytuł magistra Business Development Manager jest szczególnie przydatny, jeśli podczas dalszych studiów chcesz specjalizować się w określonej dziedzinie. I oczywiście wyższy stopień ma również wpływ na twójWynagrodzenie w rozwoju biznesu.

Co trzeba studiować, aby zostać Business Development Managerem?

Ogólnie rzecz biorąc, liczne kursy są odpowiednie do kontynuowania kariery w rozwoju biznesu. Klasyczną drogą jest dyplom z ekonomii, np. B. Administracja biznesowa lub ekonomia. Oprócz tego można również rozważyć jeden z następujących kursów:

 • Branża motoryzacyjna
 • Przemysł nieruchomościowy
 • marketingu i dystrybucji
 • konsultacja Biznesowa
 • reklama iKomunikacja

Co muszę umieć robić w rozwoju biznesu?

Aby odnieść sukces w rozwoju biznesu, należy spełnić kilka wymagań. Zasadniczo można je podzielić na obszary doświadczenia międzynarodowego, umiejętności miękkich i doświadczenia praktycznego.

Doświadczenie za granicą

Menedżerowie ds. rozwoju biznesu spędzają dużą część swojego czasu na podróżach, odwiedzaniu międzynarodowych klientów lub partnerów oraz odkrywaniu nowych rynków zagranicznych. Dlatego większość firm wymaga umiejętności międzykulturowych i chęci do podróżowania. Dlatego ważne jest, abyś miał już pewne międzynarodowe doświadczenie. Biegła znajomość języka angielskiego jest niezbędna jako BDM. W zależności od obszaru zastosowania, inne języki europejskie lub azjatyckie mogą być korzystne.

Umiejętności miękkie

Oprócz wiedzy technicznej, jako BDM powinieneś posiadać szereg umiejętności społecznych i osobistych. Umiejętności miękkie, których potrzebujesz, często znajdziesz w ofertach pracy:

 • Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
 • Myślenie analityczne
 • Ekspertyza przedsiębiorcza
 • Kreatywność w rozwoju nowych obszarów biznesowych
 • Wyczuwanie trendów i wpływów ekonomicznych
 • Niezależny, odpowiedzialny i zorientowany na cel sposób pracy
 • Asertywność i pewność siebie w negocjacjach z klientami lub partnerami
 • Umiejętność pracy w zespole i organizacji, ponieważ menedżerowie ds. rozwoju biznesu często zatrudniani są na stanowiskach kierowniczych

praktyczne doświadczenie

Ponieważ jako BDM potrzebujesz wysokiego poziomu wiedzy branżowej, aby móc ocenić, które innowacyjne pomysły mają szansę na rynku, zarządzanie rozwojem biznesu rzadko jest jednympozycja wejścia. Większość firm wymaga od trzech do pięciu lat doświadczenia zawodowego w obszarach sprzedaży, marketingu, zarządzania projektami i kontrolingu. Znajduje to również odzwierciedlenie w twojej pensji. Zmieniający karierę mają zatem duże szanse na dobry start jako menedżer w dziedzinie rozwoju biznesu.

Znajdź oferty pracy związane z rozwojem biznesu w pobliżu:

Co robi menedżer ds. rozwoju biznesu?

Menedżer ds. rozwoju biznesu zajmuje się zorientowanymi na przyszłość pytaniami firmy: Gdzie firma chce być za dwa lub trzy lata? Kogo bierze po stronie klienta i partnera, aby osiągnąć ten cel? Jako BDM zazwyczaj masz następujące zadania w firmie:

 • Zabezpieczenie udziału w rynku i wprowadzenie produktu na rynek
 • Otwieranie nowych obszarów biznesowych, rynków zbytu, produktów, nowych klientów i partnerów
 • Dalszy rozwój istniejących obszarów biznesowych
 • Dokonywanie prognoz przyszłych trendów
 • Budowanie strategicznych sojuszy
 • Wspieranie firmy w aktywnym reagowaniu na zmieniające się warunki gospodarcze i rynki
 • Opracowywanie strategii, tworzenie biznesplanów
 • Monitorowanie i raportowanie
 • Analiza konkurencji

Rozwój biznesu zorientowany na sprzedaż

Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na sprzedaż zwykle stanowi podstawę pomyślnego rozwoju przedsiębiorstwa. Zadania kierownika ds. rozwoju biznesu zorientowanego na sprzedaż są podobne do zadań kierownika ds. kluczowych klientów. Przykładowe zadania z ofert pracy:

 • Realizacja projektów konsultingowych i wdrożeniowych u klientów, w szczególności strategii digital i cyfrowych modeli biznesowych w oparciu o najnowsze metody i wiedzę
 • Udział w strategicznym dalszym rozwoju istniejącego portfela produktów i rozwiązań w celu stworzenia i rozszerzenia skalowalnego biznesu produktowego do digitalizacji w branżach docelowych
 • Bieżąca analiza rynku i konkurencji
 • Aktywny udział w specjalistycznych komisjach stowarzyszeń branżowych w celu aktywnego transferu know-how oraz tworzenia i rozbudowy sieci z innymi najważniejszymi decydentami w branżach docelowych

Rozwój biznesu zorientowany na produkt

Zarządzanie produktem to kolejna część podstawy rozwoju firmy – innowacje prowadzą do dalszego rozwoju portfolio produktowego i stwarzają duży potencjał wzrostu w obszarze biznesowym. Zorientowany na produkt menedżer ds. rozwoju biznesu zajmuje się:

 • Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań marketingowych i strategii sprzedaży
 • Wsparcie dla tematów analitycznych, takich jak segmentacja klientów i analiza wartości klienta
 • Przetwarzanie tematów operacyjnych, takich jak zarządzanie kampaniami i optymalizacja procesów sprzedaży

Marketingorientiertes Business Development

Zorientowany marketingowo BDM zajmuje się tym, jak rynki będą funkcjonowały w przyszłości ze względu na trendy, postępującą cyfryzację i globalizację. Istotą jego pracy jest dostosowanie obszaru biznesowego do potrzeb rynku:

 • Przeprowadzanie analiz rynku i konkurencji
 • Koncepcje i wdrażanie planów marketingowych i planów rozwoju biznesu oraz środków zarządzania relacjami z klientami
 • Tworzenie prezentacji, propozycji, list docelowych i raportów

Perspektywy kariery w zakresie rozwoju biznesu

Częścią Twojej pracy jako kierownika ds. rozwoju biznesu jest przewidywanie przyszłych zmian na rynku i bycie zawsze na bieżąco ze swoim obszarem działalności. Aby zawsze być na bieżąco zawodowo, powinieneś stale się rozwijać i korzystać z odpowiednich ofert dokształcania – to zwiększa Twoje możliwości zawodowe i być może po kilku udanych kursach dokształcających wzrośnie również Twoje wynagrodzenie.

Wiele szkoleń oferuje sama firma. Można tam na przykład odbyć dalsze szkolenia na tematy związane z zarządzaniem procesami, przywództwem lub zarządzaniem zespołem.

Firmy te oferują korzyści z ciągłego kształcenia:

Pokaż wszystko

Kariera jako kierownik działu

Stanowisko Business Development Manager często postrzegane jest jako stanowisko przejściowe lub odskocznia do dochodowej pracy na stanowisku kierowniczym. Alternatywnie, jako business development manager możesz przejąć zarządzanie działami takimi jak sprzedaż czy marketing.

karierę w zarządzaniu

W swojej pracy jako menedżer ds. rozwoju biznesu od samego początku ponosisz dużą odpowiedzialność za zarządzanie. Jeśli udowodniłeś już, że posiadasz wysoki poziom motywacji i wielkie sukcesy w swojej firmie, masz szansę dostać się na zarządzanie. Na przykład, jeśli jesteś już Head of Consumer Business, Regional Sales Director lub Team Leader Business Intelligence, istnieje duża szansa, że ​​zostaniesz zaoferowany na szczycie biznesu, jeśli masz odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Tutaj znajdziesz 722 miejsca pracy w dziedzinie rozwoju biznesu.

Do miejsc pracy

Rozwój biznesu: Informacje dotyczące dziedziny zawodowej (2024)

FAQs

Jak opisać rozwój zawodowy? ›

Poprzez rozwój zawodowy rozumiemy poszerzanie przez pracowników wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na aktualnym stanowisku, oraz rozwijanie dodatkowych kompetencji pod kątem awansu, przesunięcia na inne stanowisko lub zmiany organizacyjnej.

Jak zaplanować rozwój zawodowy? ›

Wyznacz kierunek

Powinny one być ambitne i jednocześnie realne do spełnienia. Zastanów się, co sprawia ci przyjemność i satysfakcję oraz (na podstawie analizy SWOT) jakie masz ku temu predyspozycje. Zdecydowanie o kierunku rozwoju kariery czy wybór obszaru zawodowego jest najtrudniejszym elementem.

Jakie są nowoczesne formy i metody rozwoju zawodowego? ›

Nowoczesne formy rozwoju pracownika
 • Rotacja zadań/stanowisk. W tym przypadku pracownicy zamieniają się stanowiskami lub zadaniami, żeby lepiej zrozumieć część procesu, za którą będą odpowiadać. ...
 • Coaching. ...
 • Mentoring. ...
 • Konferencje. ...
 • Samokształcenie.
Nov 27, 2020

Co wpływa na rozwój zawodowy? ›

Jedynymi czynnikami, na które człowiek ma wpływ są czynniki psychiczne m.in.: doświadczenie w określonych dziedzinach, zainteresowania, motywacje, światopogląd. Rozwój zawodowy kształtuje też w pewnym stopniu sytuacja ekonomiczna i gospodarcza w kraju.

Ile jest funkcji rozwoju zawodowego? ›

Wyróżnia się pięć podstawowych funkcji rozwoju zawodowego: Poszerzanie wiedzy, która może okazać się pomocna w przyszłych sytuacjach kryzysowych. Zdobywanie doświadczenia na podstawie obserwacji siebie i innych pracowników oraz wprowadzanie nowych rozwiązań do wykonywanej pracy.

Jakie są cele zawodowe? ›

Uniwersalne cele zawodowe do podsumowania w CV – przykłady
 • chęć nauki i rozwoju w danej branży.
 • podjęcie nowych wyzwań zawodowych.
 • wcielenie w życie własnych pomysłów.
 • zwiększenie dochodów firmy, pozyskiwanie klientów.
 • wdrażanie nowych rozwiązań i usprawnianie procesów.
 • doskonalenie dotychczasowych umiejętności.
6 days ago

Na czym polega planowanie kariery zawodowej? ›

Planowanie kariery zawodowej polega na ustaleniu celów, poszukiwaniu rozwiązań i podejmowaniu decyzji w odniesieniu do pracy, jaką chcemy wykonywać.

Co to jest plan kariery zawodowej? ›

Planowanie kariery zawodowej to proces, który wymaga zidentyfikowania, w czym jesteśmy dobrzy, określenia zainteresowań oraz dopasowania swoich umiejętności do istniejących zawodów.

Co to jest kariera zawodowa? ›

Kariera zawodowa - czym jest? Definicja kariery podana przez internetową encyklopedię PWN podaje, iż jest to zdobywanie coraz wyższych stanowisk, pozycji w działalności zawodowej, społecznej, artystycznej lub politycznej. Dokonywane jest przez konkretne jednostki.

Jakie mogą być obszary do rozwoju? ›

W świecie rozwoju osobistego istnieje wiele różnych aspektów, ale wydaje mi się, że wszystkie można przypisać do pięciu głównych kategorii. Obszary te to kategorie mentalne, społeczne, duchowe, emocjonalne i fizyczne.

Jakie są obszary rozwoju pracownika? ›

Pracownicy cenią sobie także formy rozwojowe, które rozwijają kompetencje nie tylko zawodowe, ale także umiejętności i wiedzę wykorzystywaną na co dzień, np.: asertywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, komunikacja, zarządzanie czasem. Motywacje do rozwoju zależą od indywidualnego podejścia pracowników.

Co daje rozwój pracownika? ›

Firmy, które dbają o rozwój swoich pracowników, mogą liczyć na zwiększenie ich lojalności dzięki kulturze uczenia się, i co za tym idzie, zmniejszenie absencji i rotacji. W jednym z badań aż 94% pracowników zadeklarowało, że związałoby się z firmami na dłużej, gdyby te inwestowały w ich rozwój.

Jakie można wymienić funkcję rozwoju zawodowego? ›

Podstawowe funkcje rozwoju zawodowego

Jedną z podstawowych funkcji rozwoju zawodowego jest zdobywanie nowej wiedzy. Można go rozumieć również szerzej, jako zmianę systemu wartości czy rozwój poprzez współpracę. Dzielenie się wiedzą pozwala rozwijać kompetencje miękkie np. umiejętność łatwego przekazywania wiedzy.

Dlaczego Rozwój zawodowy jest ważny? ›

Możliwość rozwoju w organizacji jest jednym z czynników budujących zaangażowanie i zwiększających satysfakcję z pracy oraz lojalność wobec danego pracodawcy. Jest to również sposób na zabezpieczenie obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w organizacji.

Jak zaplanować karierę? ›

Na początku sprecyzuj, co chciałbyś osiągnąć – czym pragniesz się zajmować i jakiego rodzaju stanowiska Cię interesują. Przemyśl, gdzie widzisz siebie za 5 czy 10 lat. Dokładne określenie celu ułatwi Ci jego realizację. Poznasz swoje potrzeby, a następnie zaspokoisz je dzięki świadomym działaniom.

Jakie cele rozwojowe pracownika? ›

Celem działań rozwojowych jest poprawa, zwiększenie, a niekiedy także utrzymanie umiejętności do wykonywania pracy. Zmiany na rynku, rozwój technologii, rozwiązań generują potrzebę inwestowania i efektywnego wykorzystywania potencjału ludzkiego.

Na czym polega rozwój zawodowy nauczyciela? ›

Rozwój zawodowy nauczyciela jest zatem procesem trwającym przez cały okres kariery zawodowej. Obejmuje zarówno doświadczenia nauczyciela jak i planowane aktywności, dzięki którym weryfikuje on swoje umiejętności, podwyższa kwalifikacje i zdobywa nowe, poszerza wiedzę ogólną.

Co oznacza rozwój pracownika? ›

Czym jest rozwój pracownika? Rozwój pracownika w organizacji to ogół działań, które prowadzą do podniesienia kwalifikacji i motywacji pracownika w taki sposób, aby wzrósł jego potencjał zawodowy i umożliwił mu poprawienie wyników obecnych i przyszłych zadań.

Jakie mogą być obszary do rozwoju pracownika? ›

Jakieobszary rozwoju pracowników?
 • zwiększona satysfakcja z pracy;
 • zaangażowanie pracowników;
 • wydajność;
 • ogólny sukces biznesowy.
Jun 15, 2023

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5973

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.